Jak se rozvést a neztratit při tom majetek?

ÚVOD

Rozvod může být složitý a emočně náročný proces. Během něj je však velmi důležité nezapomínat ani na materiální stránku věci. Často není největším problémem vyřešení toho “kdo za to může”, ale rozdělení majteku, který manželé za společného soužití nabyli.

Rozdělení majetku při rozvodu se řídí zákonnou úpravou, kterou se  při soudním řízení nebo vyjednávání o rozdělení majetku vyplatí znát. Můžete tak zamezit situaci, kdy by Váš bývalý manžel nabyl i majetek, na který máte právo Vy.

V tomto článku se dozvíte, jak postupovat, abyste se vyhli nepříjemnému zjištění po několika letech, že jste se během rozvodu zbytečně ochudili o podstatnou část Vašeho majetku. Postupně se společně se podíváme jak na samotná zákonná pravidla o dělení majetku při rozvodu, tak i na kroky, které můžete učinit, abyste si pro sebe zajistili co nejlepší výsledek.

Společné jmění manželů a výlučné jmění

Abychom správně chápali pravidla rozdělení majetku na konci manželství, je důležité nejdříve pochopit, který majetek se bude vůbec rozdělovat.

Každý z manželů vlastní věci, které spadají buď kategorie majetku výlučného, nebo do kategorie společného jmění manželů. Rozdělení těchto dvou kategorií je pro Vás důležité z toho důvodu, že při rozvodu se dělí pouze věci spadající do společného jmění manželů. Váš Výlučný majetek celý zůstává Vám.

Základním pravidlem pro určení, který majetek spadá do společného jmění, je okamžik jeho nabytí. Pokud kterýkoliv z manželů nabyl majetek po uzavření manželství, jedná se o jejich společné jmění. Z tohoto pravidla existují výjimky jako věci osobní potřeby (kartáček, mobilní telefon apod.) nebo nabytí darem přímo jednomu z manželů. Společným jměním je dokonce i vyplacená mzda či plat.

Společné jmění však neobsahuje pouze majetek manželů, ale i dluhy, které manželům vznikly po uzavření manželství. I z tohoto ale existují výjimky.

Majetek a dluhy manžela, které nespadají do společného jmění manželů, jsou jeho jměním výlučným. Druhý manžel na ně tak nemá právo, ale ani povinnost např. dluhy, které sem patří.

Předmanželská smlouva

Obsah toho, co patří do společného jmění lze ovlivnit také uzavřením smlouvy o manželském majetkovém režimu, která je obecně známá jako “předmanželská smlouva”. Lze ji však uzavřít i v průběhu manželství a lze s ní společné jmění jak zúžit, tak i rozšířit.

Osud společného jmění po rozvodu

Osud společného jmění dle zákona zní celkem jednoduše. Rozvodem společné jmění zaniká. Co se však ve skutečnosti s tímto jměním děje? Samo se přeci nerozdělí. Jak tedy poznáte, co komu připadne? K zodpovězení této otázky nám zákon dává hned tři možnosti.

Dohoda

První možností je dohodnout se. Dohoda v některých případech ani nemusí být uzavřena písemně, aby byla platná. To však určitě nikomu nedoporučujeme. I kdyby se mělo dělit jen pár věcí, sepsáním dohody na papír postaví Vaše rozhodnutí najisto a můžete se vyhnout nepříjemným tahanicím.

Pokud máte zájem o uzavření dohody s manželem a nevíte jak na to, můžete si přečíst pár tipů v článku Jak na dohodu o rozdělení SJM.

Soud

Druhou možností je nechat rozhodnutí na soudu. Pokud se nedohodnete, může kterýkoliv z manželů soudu navrhnout, aby majetek a dluhy patřící do společného jmění rozdělil podle zákonným pravidel.

Při rozdělování bude soud brát v potaz i to, kdo se jak staral o společnou domácnost a děti, komu bude svěřeno dítě do péče, nebo kdo v průběhu manželství do společného jmění více přinesl či odnesl (např. na svoje dluhy).

Zákonné domněnky

Pokud se manželé do 3 let od rozvodu na rozdělení SJM nedohodnou a ani nenechají rozhodnout soud, automaticky se uplatní zákonná pravidla pro rozdělení jmění.

Dle těchto pravidel uplynutím 3 let od rozvodu připadnou movité věci tomu z manželů, který je používá pro vlastní potřebu, potřebu své rodiny nebo domácnosti. Ostatní majetek a dluhy, včetně nemovitostí a movitých věcí, které nikdo nepoužívá, se stanou spoluvlastnictvím.

Proto je vždy lepší před uplynutím 3 let od rozvodu zvolit některou z prvních dvou variant. V případě zákonných domněnek se může stát, že budou dále mezi manželi vznikat spory o to, co komu ve skutečnosti patří, jelikož to nikde nebude jasně napsáno. A u věcí, kde to napsáno bude, to je snad ještě horší, protože budete se svým exmanželem spoluvlastníky. Velice pravděpodobně tak budete muset spoluvlastnictví vypořádat, což před vás postaví buď další vyjednávání s bývalým manželem nebo rovnou soudní spor o vypořádání. Nepříjemné ozvěny rozvodu by se tak mohly vracet i za více než roky.

Zvažte najmutí si advokáta

Advokát Vám může ušetřit velký bolehlav a chyby, které by Vás stály mnohem více, než jeho odměna. 

Pravidla pro rozdělení majetku i pro to, co vlastně ve skutečnosti do SJM spadá, mohou být složitá a nejasná. Zavířit situaci navíc mohou i další překvapení, jako jsou exekuce a insolvence druhého manžela, složité podnikání jednoho z manželů, předmanželské smlouvy, nebo další krásy, které nám život přinese. Nebo jen zkrátka přeceníte své vyjednávací schopnosti a uvážete se k něčemu, čeho byste později mohli litovat.

Zkušený advokát Vám může přinést řadu výhod oproti jednání na vlastní pěst: 

 1. Znalost práva: Advokát má dobré znalosti práva a může Vám pomoci při soudním řízení a sepsáním dohody, aby se na nic nezapomnělo.
 2. Objektivní pohled: Advokát se může na Váš případ dívat objektivně a poskytnout Vám cenné rady a pokyny při vyjednávání s manželem.
 3. Emocionální podpora: Advokát Vám může poskytnout emocionální podporu a pomoct soustředit se.
 4. Chrání vaše práva: Advokát může pomoci zajistit, aby byla Vaše práva během rozdělování majetku chráněna.
 5. Vyjednávací schopnosti: Advokát má zkušenosti s vyjednáváním s jinými právníky a může Vám pomoci dosáhnout spravedlivého vyrovnání.
 6. Vyvarujte se chyb: Najmutí advokáta Vás může ochránit před chybami, se kterými budete muset žít po zbytek života.

Tipy na závěr

Pokud se rozhodnete nenechat vypořádání SJM vlastnímu osudu, je dobré mít v paměti ještě někdolik dalších rad.

 1. Smlouva o úpravě SJM: (“předmanželská smlouva”): Dělení majetku po rozvodu lze zabránit úpravou majetkového režimu již za trvání manželství. Může navíc ulehčit i nakládání s majetkem za trvání manželství či ochránit druhého manžela před dluhy. Toto řešení však nemusí vyhovovat každému.
 2. Veďte si záznamy: Vedení dobrých záznamů o Vašem majetku a financích Vám pomůže ochránit je během rozvodu.
 3. Připravte se na kompromis: Připravenost na menší kompromis Vám může pomoci předejít drahým soudním sporům a udržet psychické zdraví.
 4. Zrušení společných účtů: Pokud máte pouze společný bankovní účet, zrušte jej a založte si vlastní účty. Bude pak snažší rozlišit, které finance patří komu.
 5. Nedávejte na internetové diskuze: Všichni je známe. Každý si tam může sebědomě psát, co chce. Bez odpovědnosti. Bez pojištění proti způsobení škody. Vsadit na tamní informace může být hazardem.

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokát Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru