Obhajoba v trestním řízení

Obviněný má právo si zvolit obhájce od okamžiku, kdy mu bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Pomoc advokáta se ale může hodit i ještě před tím, než Vám toto usnesení bude doručeno. Pokud již tušíte, že se proti Vám vede trestní řízení (např. jste Vy nebo Vaši známi byli podat na Policii ČR vysvětlení ve své věci), může advokát pomoct se zvolením vhodného postupu. Také bude lépe připravený na podání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, na kterou jsou pouze 3 dny od doručení.

Pomoc advokáta se zpravidla nejvíce vyplatí po doručení usnesení o zahájení trestního stíhání. Od tohoto okamžiku se podezřelý stává obviněným. Od této doby se advokát může účastnit všech vyšetřovacích úkonů, navrhovat důkazy a nahlížet do spisu, což před doručením tohoto usnesení nelze. Může být také přítomen při Vašem výslechu na Policii ČR. Protokol z tohoto výslechu je narozdíl od podání vysvětení použitelný před soudem jako důkaz i bez Vašeho souhlasu. Je proto důležité mít promyšlené, co říct a na jaké otázky neodpovídat.

V průběhu trestního stíhání lze celou trestní věc vyřešit se státním zástupcem i bez soudu tzv. odklonem (dohoda o vině a trestu, narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání a další). Pokud dojde k podání obžaloby a není věc vyřešena odklonem, je potřeba u hlavního líčení bedlivě pozorovat provádění důkazů a správně namítat jejich nedostatky, pokládat správné otázky svědkům a navrhovat vlastní důkazy.

Nabízíme Vám naše zkušenosti s trestním řízením vedeným jak proti fyzickým, tak i právnickým osobám. Budeme Vám v průběhu trestního řízení rádcem a Vaším hlasem. Budeme bedlivě pozorovat každý krok orgánů činných v trestním řízení a ostře a promyšleně na ně reagovat. Najdeme a zvolíme nejlepší strategii, abychom v nejlepším případě dosáhli zastavení trestního stíhání. Pokud to nevyjde, budeme Vás obhajovat až před Ústavní soud.

od 2 000 Kč/hod

Zastoupení poškozeného

Pokud Vám byla trestným činem způsobena újma (majetková, na zdraví, nebo osobnostní), máte právo na její náhradu v trestním řízení. Tento postup pro Vás může být velmi výhodný, protože dokazování za Vás v ideálním případě zajistí Policie ČR. Pokud bude Vám bude nárok přiznán, máte právo i na náhradu nákladů na advokáta.

Pokud ale chcete, aby Vám byl nárok přiznán, máte zákonnou povinnost uplatnit svůj nárok řádně a včas, jinak Vám nemůže být v trestním řízení přiznán.

S uplatňováním nároků poškozených v trestním řízení máme bohaté zkušenosti. V trestním řízení Vás zcela zastoupíme, navrhneme případné chybějící důkazy a uplatníme Váš nárok, který obhájíme i u hlavního líčení. Pokud Vám nebude Váš nárok celý přiznán v trestním řízení, zajistíme jeho vymáhání v civilním soudním řízení.

od 2 000 Kč/hod

nebo

od 10 % z přísudku

Konzultace trestní věci

Trestní řízení je složitá a stresující záležitost. Může jít o hodně a proto je nutné postupovat bezchybně.

Můžete s námi na konzultaci probrat, jak nejlépe v trestním řízení postupovat, čemu se vyvarovat a na co nezapomenout.

Můžeme s Vámi také probrat, jestli je Vaše činnost trestná nebo jak se vyhnout tomu, abyste se dopustili trestného činu.

2 000 Kč/hod

Zastoupení před policií

Dostali jste předvolání k podání vysvětlení nebo výslechu?

Pokud si nejste jistí, co říct, nebo se sami necítíte na tento úkol, můžeme jít k podání vysvětlení nebo na výslech s Vámi, připravit Vás na něj a kontrolovat, abyste neodpovídali, na co nemusíte.

2 000 Kč/hod

Trestní oznámení

Pokud se domníváte, že byl spáchán trestný čin, můžete a něj upozornit Policii ČR podáním trestního oznámení. Trestní oznámení přitom může podat kdokoliv, ne jen pouze poškozený a oběť.

Trestní oznámení sice nemá zákonem stanovené náležitosti, ale nevhodně sepsané trestní oznámení nemusí vést k zahájení trestního řízení, i když by zahájeno být mělo. Z trestního oznámení by mělo jasně vyplývat, čeho se podezřelá osoba dopustila a nejlépe zahrnout takové informace, které jsou relevantní pro posouzení, zdali se jedná nebo nejedná o konkrétní trestný čin. Vhodné je také označit nebo přiložit důkazy, aby se mohla Policie ČR od něčeho odpíchnout. Pokud si přejete vědět, jak bylo s trestním oznámením naloženo, je nutné o toto výslovně požádat a nezapomenout uvést své jméno a kontakt.

S podáním trestního oznámení Vám rádi pomůžeme. Vybereme do něj nejvhodnější informace tak, aby mělo co nejlepší šanci na zahájení trestního stíhání.

od 2 000 Kč

Napište nám!

Potřebujete pomoct, ale nevíte kde začít? Začněte nezávazným dotazem!

Vyplňtě kontaktní údaje

Slibujeme, že Vaše údaje použijeme jen ke zpětnému kontaktu. Nebudeme Vám bez Vašeho souhlasu zasílat žádná marketingová sdělení.

Napište zprávu

Máte na nás otázku? Chcete si domluvit schůzku? Objednat si službu? Nejste si jistí, jestli rozumíme Vašemu problému? Zajímá Vás odhad ceny?

Ozveme se do 24 hodin

Buď se Vám ozveme na email, nebo Vám zavoláme. Záleží na Vás. Většinou odpovíme dřív, než řeknete Neuschwanstein!

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokát Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru