Soudní poplatky: Kolkové známky vs. bezhotovostní platby

Soudní spory představují složitý proces, ve kterém hraje důležitou roli i úhrada soudních poplatků. Pro běžné osoby může být tato oblast matoucí a plná nejasností. V tomto článku se zaměříme na problematiku placení soudních poplatků v roce 2024 a objasníme si rozdíly mezi kolkovými známkami a bezhotovostním převodem.

Cílem je usnadnit vám orientaci v této problematice a upozornit na úskalí, která s sebou nese bezhotovostní platba. Zároveň vám pomůžeme zvolit optimální způsob úhrady v závislosti na specifické situaci.

Pamatujte, že včasné a správné uhrazení soudního poplatku je nezbytné pro bezproblémový chod soudního řízení. Proto věnujte této problematice dostatečnou pozornost a nenechte se zaskočit.

Základní principy

Soudní poplatek se stává splatným v momentě podání návrhu na zahájení řízení. Pokud není uhrazen včas, soud vyzve účastníka k jeho zaplacení s lhůtou minimálně 15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty hrozí zastavení řízení. Účastník má na výběr ze dvou způsobů úhrady: kolkové známky nebo bezhotovostní platba.

Kolkové známky

Kolková známka slouží jako cenina pro úhradu poplatků institucím veřejné a státní správy, včetně soudů. Kolky se vydávají v nominálních hodnotách od 1 Kč do 1 000 Kč a lze jimi uhradit soudní poplatky do výše 5 000 Kč. Každá kolková známka má specifickou barvu a nominální hodnotu. Zakoupit je lze na pobočkách České pošty, v budovách soudů a správních orgánů.

Pouhé předání kolkových známek k poštovní přepravě včas postačuje k zachování lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Nabízí tak větší flexibilitu a jistotu, jelikož lhůta je splněna předáním známek k přepravě, nikoliv jejich doručením soudu. Nevýhodou může být jejich obtížnější dostupnost a nutnost fyzického vylepení na formulář.

Bezhotovostní platby

V případě soudních poplatků nad 5 000 Kč je nutné provést platbu převodem na bankovní účet soudu. Číslo účtu příslušného soudu naleznete na webových stránkách Justice.cz v sekci „Kontakt“.

U bezhotovostních plateb je lhůta pro zaplacení splněna až v momentě připsání platby na účet soudu. Okamžité platby, ačkoliv lákavé, nemusí být soudy akceptovány jako včasné, jelikož ne všechny banky je zprostředkovávají a lhůta pro připsání není zaručena. Prioritní platby sice zaručují rychlejší připsání, ale jsou zpoplatněny. Nevýhodou bezhotovostních plateb je tak závislost na rychlosti bankovního systému a riziko zpoždění v důsledku technických chyb.

Doporučení závěrem

V případě pochybností o včasném splnění lhůty pro zaplacení soudního poplatku je vhodné zvolit platbu kolkovými známkami. Pokud je nutné platit bezhotovostně, je vhodné zvolit prioritní platbu a provést ji s dostatečnou rezervou před koncem lhůty.

Lhůty pro zaplacení soudních poplatků je neradno podceňovat, jelikož v případě jejich nedodržení dojde k zastavení soudního řízení. Pokud byla výzva k úhradě soudního poplatku určena soudem až v průběhu řízení (i několik let po jeho zahájení), může se také stát, že se váš nárok mezitím promlčí a nebude možné jej již znovu úspěšně u soudu vymáhat. Zmeškání lhůty pro zaplacení soudního poplatku tak může znamenat ztrátu vašeho nároku.

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokáti Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru