Spory a zastupování

Spory

Máte s někým právní problém?

Spory jsou dynamická a pečlivá práce. A to nás baví.

A také nám umožňují se neustále velmi rychle zlepšovat. Z každého sporu, kterým jsme prošli, jsme si odnesli cenné zkušenosti, které nyní můžeme uplatit ve Vašem případě.

Spory jsou o pečlivé analýze Vašeho problému. Musíme podrobně zkoumat skutkové okolnosti, které následně podrobíme právní analýze dle relevantních právních ustanovení a jejich výkladu dle aktuální judikatury a odborné literatury. Nic však není dané a v některých případech nelze jednoznačnou odpověď v právních předpisech a judikatuře nalézt. V takových případech je potřeba se pořádně zamyslet a přijít s argumenty, které nakloní soud na Vaši stranu. Někdy je to jemná hra se slovy a hodnotami. Je potřeba také počítat s důkazní situací a reálnými možnostmi jejich uplatnění v případném soudním řízení. Vše však není pouze o právu. Ve sporech hraje svoji roli i psychologie protistrany. Je nutné předvídat její reakci na Váš postup a neukázat svoje karty v nevhodnou dobu.

Na základě všech těchto proměnných je možné určit možná rizika a Vaše možnosti. Zhodnocením šancí jejich reálné dosažitelnosti, rizik s němi spojenými a zisku, který přinášejí, volíme nejvhodnější konkrétní strategii postupu ve sporu a dynamicky je upravujeme v reakci na aktuální skutečnosti, aby jsme maximalizovali Váš úspěch.

Takto pečlivě je přitom nutné postupovat i v případě mimosoudního řešení, jelikož každé vyjednávání o smírném řešení se může překlopit v soudní spor. A poté by mohlo být pozdě brát některé věci zpět a mít odkryté karty. Pro co nejlepší výsledek je tedy nutné u každého kroku promýšlet jeho důsledky až do konce. Mimosoudní řešení je však pro nás prioritou, protože je pro Vás rychlejší a levnější.

Jde nám o to, abyste dosáhli toho, čeho chcete a ještě více. Velmi důležité je však také vědět o tom, pokud šance nejsou nakloněny ve Váš prospěch. V takovém případě vymyslíme postup k zamezení a minimalizaci možných negativních důsledků.

od 2 000 Kč/hod

nebo

od 10 % z přísudku

Specializujeme se na:

Spory z vadného plnění (reklamace) – vady koupených věcí, vady nemovitostí (vč. nájemních a pachtovních), vady díla
Majetková škoda – poškození a zničení věci, dopravní nehoda, poškození nemovitosti
Újma na zdraví a osobnostních právech (urážky, zásahy do soukromí)
Obchodní spory a spory se zákazníky – sporné platby, spory jednatelů, spory společníků, plnění povinností, spory o zaplacení, vadné dodávky
Spory ze smluv – splnění povinností (peněžitých a nepeněžitých), smluvní pokuty, porušení smlouvy
Spory s pojišťovnami – krácení a nevyplacení pojistného plnění
Nemovitostní spory – o vlastnické právo (pozemky, stavby a bytové jednotky), spoluvlastnictví, služebnosti a reálná břemena, nájmy a pachty, právo stavby, zástavní právo
Pracovněprávní spory – nevyplacená mzda, náhrada škody, porušení povinností, ukončení pracovního poměru
Sousedské spory – rušení vlastnického práva sousedem (hluk, listí, kouř, pach, sledování, světlo), přístup na pozemek
Vymáhání pohledávek – peněžitých a nepeněžitých

Napište nám!

Potřebujete pomoct, ale nevíte kde začít? Začněte nezávazným dotazem!

Vyplňtě kontaktní údaje

Slibujeme, že Vaše údaje použijeme jen ke zpětnému kontaktu. Nebudeme Vám bez Vašeho souhlasu zasílat žádná marketingová sdělení.

Napište zprávu

Máte na nás otázku? Chcete si domluvit schůzku? Objednat si službu? Nejste si jistí, jestli rozumíme Vašemu problému? Zajímá Vás odhad ceny?

Ozveme se do 24 hodin

Buď se Vám ozveme na email, nebo Vám zavoláme. Záleží na Vás. Většinou odpovíme dřív, než řeknete Neuschwanstein!

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokáti Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru