Koupě / Prodej / Darování

Koupit si movitou věc zvládne každý levou zadní. U nemovitostí to je ale jinak. Pro převody nemovitých věcí vyžaduje zákon splnění řady náležitostí, aby úspěšně k převodu došlo. Když člověk s převody nemovitostí nemá zkušenosti, může se lehce stát, že některá náležitost unikne pozornosti a oheň je na střeše. Může se jednat od zamítnutí návrhu na vklad až po problém se samotným vlastnickým právem nebo ztrátu peněz.

Při převodu nemovitosti, která se zpravidla pohybuje v milionech Kč, se velmi vyplácí využít pomoc advokáta. Jsme schopni Vám zajistit celý proces převodu nemovitosti, od Vašeho zadání až po předání klíčů.

Sepíšeme veškerou potřebnou dokumentaci (smlouvy, návrhy na vklad), prověříme právní vady nemovitosti, obstaráme potřebné znalecké posudky, zajistíme přepis v katastru nemovitostí, bezpečně uschováme kupní cenu v advokátní úschově, ověříme podpisy a budeme dohlížet na řádnost celého procesu převodu. Přitom Vás budeme udržovat v obraze a zodpovíme všechny Vaše otázky.

od 3 000 Kč

Nemovitostní spory

Pokud jste se dostali s někým do sporu ohledně Vašeho pozemku, bytové jednotky, nebo služebnosti, pomůžeme Vám.

Nemovitostní spory se většinou týkají vad nemovitosti, vlastnického práva, spoluvlastnictví, nebo prodejní ceny. Rádi Vás v kterémkoliv z těchto sporu zastoupíme. Nejdříve však celý problém pečlivě zanalyzujeme a zvolíme nejvhodnější postup ro dosažení Vašeho cíle. Následně za Vás budeme jednat s protistranou a pokud to bude nezbytné, podáme žalobu a zastoupíme Vás i u soudu.

od 2 000 Kč/hod

Vypořádání spoluvlastnictví

Mezi právníky se říká, že spoluvlastnictví je dílo ďábla. Každý spoluvlastník má právo k celé věci, ale toto právo je omezeno právem každého dalšího spoluvlastníka. Věc tedy vlastní všichni spoluvlastníci, ale nikdo z nich si s ní nemůže nakládat pouze podle sebe. Tato kombinace je zaručený recept pro vznik konfliktů i tam, kde by nikdo nikdy neřekl.

Spoluvlastnictví ale není neřešitelná situace. Právo nabízí několik možností, jak spoluvlastnictví vypořádat. Nikdo totiž nemůže být nucen setrvat ve spoluvlastnictví.

Prvním způsobem je faktické rozdělení nemovitosti podle spoluvlastnických podílů (např. rozdělit pozemek). Pokud to nelze, může se nemovitost převést do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků, který ostatní spoluvlastníky vyplatí. Pokud však nikdo nebude mít zájem o vyplácení ostatních, nemovitost se může i proti vůli ostatních spoluvlastníků prodat a výtěžek se podle spoluvlastnických podílů rozdělí.

dohoda od 3 000 Kč

vypořádání soudem od 2 000 Kč/hod

Služebnosti

Služebnosti umožňují oprávněným využívat nemovitou věc, která není v jejich vlastnictví. Může být velmi užitečnou například když potřebujete používat sousední pozemek k přecházení, brát z něj vodu, nebo mít v bytě doživotní právo bydlení. možností je ale mnohem více.

Jelikož bývají služebnosti zřizovány na dlouhou dobu a jsou podstatným zásahem do vlastnického práva (mohou dokonce citelně snížit hodnotu zatížené nemovitosti), je důležité mít smlouvu o zřízení služebnosti napsanou velmi pečlivě a ochránit veškerá Vaše práva.

Při zřizování služebnosti k nemovité věci se navíc služebnost musí zapsat do katastru nemovitostí.

Sepíšeme pro Vás perfektní smlouvu o zřízení služebnosti a pokud budete chtít, zajistíme i její zápis do katastru nemovitostí. Nebudete se tak muset bát, že na Vás v budoucnu vyskočí skryté právní problémy.

od 3 000 Kč

Nájem

Mít dobře ošetřenou nájemní smlouvu může ušetřit spoustu starostí. Každému se přitom v nájemní smlouvě může hodit něco jiného. V nájemních smlouvách je velmi důležité myslet i na věci, které strany na začátku nemusí ani napadnout. Lze provdět v bytě změny? Jaké jsou platby související s nájmem? Na jakou dobu je nájem ujednaný? Jak je to s kaucí? Co domácí mazlíčci? Kolik v bytě může bydlet osob? Lze v bytě kouřit? Je možné nájem v jeho průběhu zvyšovat? Je smlouva v souladu s kogentními ustanoveními zákona? A jaké jsou následky nedodržení povinností?

Pronajímáte nebytové prostory podnikatelům nebo třeba garáž? Tyto druhy nájmů mají jiné zákonné nároky než pronájem bytů. Je také třeba myslet na jiné situace. Oproti pronájmu bytu si lze flexibilněji upravit výpověď, je nutné myslet na právo nájemce zevně označovat svůj podnik nebo třeba na náhradu za převzetí zákaznické základny při skončení nájmu.

Pokud jste pronajímatel nebo nájemce, sepíšeme pro Vás nájemní smlouvu, která Vám bude vyhovovat. A jestliže jste se již dostali do sporu s druhou stranou, která odmítá plnit své povinnosti, převezmeme za Vás jednání a pokusíme se věc vyřešit bez soudu. Na soud jsme však připraveni také.

od 3 000 Kč

SVJ a bytová družstva

Nabízíme komplexní právní servis také pro SVJ a bytová družstva. Pomůžeme Vám s běžnou právní agendou vztahující se k činnosti SVJ nebo bytového družstva. Zajistíme pro vaše členy převody podílů a bytových jednotek. Sepíšeme pro vás potřebné smlouvy, upravíme a zkontrolujeme stanovy nebo vám vypracujeme právní stanovisko ke komplikovaným situacím, abyste věděli, jak můžete postupovat.

Vyřešíme za Vás také spory týkající se vadných bytů a společných částí domu a vymůžeme nezaplacené pohledávky vůči členům.

SVJ a bytová družstva také mohou ušetřit společné prostředky a využít našich výhodných paušálů.

od 2 000 Kč/hod

Napište nám!

Potřebujete pomoct, ale nevíte kde začít? Začněte nezávazným dotazem!

Vyplňtě kontaktní údaje

Slibujeme, že Vaše údaje použijeme jen ke zpětnému kontaktu. Nebudeme Vám bez Vašeho souhlasu zasílat žádná marketingová sdělení.

Napište zprávu

Máte na nás otázku? Chcete si domluvit schůzku? Objednat si službu? Nejste si jistí, jestli rozumíme Vašemu problému? Zajímá Vás odhad ceny?

Ozveme se do 24 hodin

Buď se Vám ozveme na email, nebo Vám zavoláme. Záleží na Vás. Většinou odpovíme dřív, než řeknete Neuschwanstein!

Mgr.
Eliška
Faltýnková
Rytířová

Advokáti Olomouc

Mgr.
Luboš
Rytíř

Přejít nahoru